Canlı Bomba Metaforu Işığında Yargı ve Yargı Kararları

Hasan Dursun Canlı Bomba Psikolojisi, Canlı Bomba Olma Nedenleri Kendi bedenini silah olarak görüp bomba ile patlatmak suretiyle gerçekleştirilen intihar eylemini içerisinde bulunduğu siyasal mücadelenin bir aracı olarak gören ve bunu tatbik eden etnik, dini veya ideolojik motivasyonla faaliyetlerini yürüten birçok siyasal hareket vardır. İçerisinde bulunduğumuz coğrafya bu tür eylemlere aşinadır. Canlı bombalar sahip oldukları inanç ve motivasyonları gereği bu tür eylemlerin meşru ve hak olduğunu, basit bir intihar olmadığını iddia edip buna inanmakta/iman etmektedirler. Canlı bombaların (intihar eylemcilerinin) bireysel psikolojik özellikleri motivasyonlarının temel dayanağını oluşturmakla birlikte, mensubu oldukları din,…

Daha Fazla Oku