SORUŞTURMA SAHTECİLİĞİ

Sahte bir soruşturma olur mu? Mümkünse nasıl yapılır? Bir hukuk düzeninde fark edilmeden böylesi bir sahteciliğin yapılabilmesi mümkün müdür? Yapılmışsa failleri kim veya kimler olabilir? Halk dilinde sahtecilik çok geniş bir manada kullanılır ve gerçek olmayana, yalana, hileye işaret eder. Hukuki bağlamda sahteciliği, yetki ve görevi olmadığı halde başkasına ait bir işin yapılması ya da yasal şartları oluşmadığı halde bir işin (yetkili ve görevli olsa dahi) icra edilmesi olarak izah edebiliriz. Hukuk, sahtecilik ibaresini, halk tarafından verilen anlamının sınırlarını daraltarak kavramsallaştırıp kurumsallaştırmıştır. Ceza hukukumuzda dar manasıyla sahtecilik kavramı, resmi ve…

Daha Fazla Oku

SANAT İÇİN SANAT, TOPLUM İÇİN ADALET!

Sanatın bizatihi sanat adına mı? yoksa toplum namına mı? yapılacağına dair sanatkârlar arasında yapılan tartışmalar, bu çerçevede ileri sürülen fikirler ve üretilen teoriler, “adalet” bağlamında da geçerli midir? “Adalet, adalet için midir?” ya da “adalet, insan (toplum) için midir?” İnsanlık tarihinin imbiğinden süzülüp gelen ve vicdanlara arz edilen “adalet” kavramı üzerinden hukuk âleminde böylesi bir ikilemin çıkarılması anlamsızdır. “Adalet için adalet” söyleminde olduğu gibi, insandan ve onun içinde yaşadığı toplumdan bağını koparan bir adalet tahayyül edilemez. Adalet, zihinde soyut olarak üretilip tecrübe edilen, haz alınan bir “ürün” değildir. O, sanatkârınca,…

Daha Fazla Oku

15 TEMMUZ YARGI DARBESİNİN FAİLLERİ-2: Dönemin HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz

Hukuk penceresinde hazırladığımız “15 Temmuz darbe yargısının failleri” yazı dizisini hazırlarken “yargının bu gün geldiği durumu bir kişi üzerinden özetlemek gerekirse, o kişi kim olur?” sorusuna cevap olarak aklımdan geçen ilk isim tartışmasız Mehmet Yılmaz oldu. Bir kişiyi, hele hele kişiliğini başka kişi ve grupların emrinde eriterek yok eden bir kişiyi muhatap almak, onunla polemiğe girmek niyetinde değilim. Ancak; itibarını, güç karşısında meslek onur ve haysiyetini, bağımsızlık ve tarafsızlığını kaybetmiş bir yargıyı soyut kelimelerle betimlemek yerine o yargıyı kişiliğinde tecessüs ettiren bir kişi üzerinden net ve somut ifade etmek daha…

Daha Fazla Oku