SANAT İÇİN SANAT, TOPLUM İÇİN ADALET!

Sanatın bizatihi sanat adına mı? yoksa toplum namına mı? yapılacağına dair sanatkârlar arasında yapılan tartışmalar, bu çerçevede ileri sürülen fikirler ve üretilen teoriler, “adalet” bağlamında da geçerli midir? “Adalet, adalet için midir?” ya da “adalet, insan (toplum) için midir?” İnsanlık tarihinin imbiğinden süzülüp gelen ve vicdanlara arz edilen “adalet” kavramı üzerinden hukuk âleminde böylesi bir ikilemin çıkarılması anlamsızdır. “Adalet için adalet” söyleminde olduğu gibi, insandan ve onun içinde yaşadığı toplumdan bağını koparan bir adalet tahayyül edilemez. Adalet, zihinde soyut olarak üretilip tecrübe edilen, haz alınan bir “ürün” değildir. O, sanatkârınca,…

Daha Fazla Oku