İÇTİHAT

İçtihat; akıl, ruh ve vicdanda biçimlenip, kelime ve kavramlarla ilmek ilmek dokunan, zayıfların geçemeyeceği, güçlülerin delemeyeceği çelikten bir ağdır. Yasaların gaye, tarih ve lafzının canlılık bahşettiği bir bedendir; varlığı ile topluma şekil, devlete nizam ve bireylere teminat veren muktedir bir otoritedir o. İçtihat, bir milletin zaman treninin vagonlarında beraberinde getirdiği “hukuk kültürü”nün ve diğer birikimlerinin bir potada eritilerek saflaşmış ve kıvam bulmuş halidir. Vuzuhuna sebep olan davadan doğmuş gibi gözükse de hakikatte o, benzer olayların elbirliğiyle dünyaya getirilmiştir. Geçmiş vakalardan edindiği tecrübe ve birikimi ile gelecektekilere yol gösterir, rehberlik eder.…

Daha Fazla Oku